به اطلاع کليه دانشجويان ارجمند مي رساند متعاقب بروز پاره اي از مشکلات کاربري در بازه زماني انتخاب واحد دانشگاه، رمز عبور سامانه به رمز عبور پيش فرض (شماره شناسنامه) تغيير يافت. در صورت تمايل دانشجويان عزيز مي توانند پس از ورود به سيستم، نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمايند.